Sunshine Group “bắt tay” đại gia công nghệ Samsung, hiện thực hóa khát vọng nâng tầm bất động sản Việt Nam