NHẬP MÃ GIẢM NGAY

Tặng ngay lõi tiền lọc Pre-filter trị giá 900.000đ    

Áp dụng với các sản phẩm có sticker

Nhập AOS1125

 • Máy lọc không khí A.O.Smith KJ420F-B01 
 • Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 

MUA NGAY

25%

GIẢM NGAY

Giá chỉ từ   12,600,000đ 

Nhập AOS1114N

 • Máy lọc nước RO R400E.    
 • Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1 
 • Máy lọc nước A.O.Smith C1  
 • Máy lọc nước A.O.Smith Z4  
 • Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-2 
 • Máy lọc nước A.O.Smith G1  
 • Máy lọc nước A.O.Smith E2.  

14%

GIẢM NGAY

MUA NGAY

Giá chỉ từ 6,011,400đ

Nhập AOS1115N

 • Máy lọc nước A.O.Smith ADR75-V-ET-1 
 • Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3  
 • Máy lọc nước A.O.Smith K400  
 • Máy lọc nước RO S600                              
 • Máy lọc nước A.O.Smith C2 
 • Máy lọc nước A.O.Smith Z7  
 • Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-1E
 • Máy lọc nước A.O.Smith M1   
 • Máy lọc nước A.O.Smith M2  
 • Máy lọc nước A.O.Smith G2  
 • Máy lọc nước A.O.Smith A1    
 • Máy lọc nước A.O.Smith A2   
 • Máy lọc nước A.O.Smith E3    

 15%

GIẢM NGAY

MUA NGAY

Giá chỉ từ 6,790,0000đ