Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho thành viên Sàn TMĐT SunshineMall, khi đăng ký sử dụng sunshinemall.vn, người sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đối với người cung cấp sản phẩm sẽ phải cung cấp thông tin ban đầu gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, các giấy tờ liên quan đến cung cấp sản phẩm…Các thông tin này sẽ được thẩm định và lưu trữ trong hệ thống. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sunshinemall.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Sunshine Tech 

Địa chỉ: Tầng 10, tòa Sunshine Center, Số 16, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội;

Điện thoại: 19006054 

Email: bantmdt@sunshinegroup.vn

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích: 

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên; 

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn TMĐT SunshineMall; 

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên; 

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại sunshinemall.vn; 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT SunshineMall có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sunshinemall.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sunshinemall.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân

Những người được tiếp cận thông tin

 Chỉ các thành viên cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT SunshineMall và ban quản lý Sàn TMĐT SunshineMall có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn TMĐT SunshineMall, ngoài ra thông tin không được cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin 

Thông tin cá nhân của thành viên trên sunshinemall.vn được Sàn TMĐT SunshineMall cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT SunshineMall và không cung cấp cho bên thứ 3, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật ksunshinemall.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin 19 cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của sunshinemall.vn.

4. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của sunshinemall.vn qua email: bantmdt@sunshinegroup.vn. 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày

Sunshine Mall
Sunshine Mall